Skip to content

APPETIZERS || Khai vi

$6.60

Chả giò và chả giò chay

$8.20

Gỏi cuốn tôm, thịt

$8.80

Quành thành chiến

$9.90

Mực chiên 12 miếng

$9.35

Tôm chiên 6 con

$9.15

Thịt nướng hoặc gà nướng gỏi cuốn

$9.65

Bộ cuốn

$9.15

Gỏi cuốn nem nướng

$9.15

Chả giò trong gỏi cuốn

$6.90

Tàu hủ chiên

$7.80

Gỏi cuốn rau cải