Skip to content

APPETIZERS || Khai vi

$6.00

Chả giò và chả giò chay

$7.45

Gỏi cuốn tôm, thịt

$8.00

Quành thành chiến

$9.00

Mực chiên 12 miếng

$8.50

Tôm chiên 6 con

$8.30

Thịt nướng hoặc gà nướng gỏi cuốn

$8.75

Bộ cuốn

$8.30

Gỏi cuốn nem nướng

$8.30

Chả giò trong gỏi cuốn

$6.25

Tàu hủ chiên

$7.25

Gỏi cuốn rau cải