Skip to content

BEVERAGES || Nuoc uong

$5.45

$4.70

Cà phê sữa nướng hoặc đã

$5.45

Đá chanh

$5.45

Dừa tươi

$2.15

$0.50

($0.50 per person)

$1.10

Bottled Water.

SMOOTHIES || Sinh to

$5.45

Sinh tố mãng cầu

$5.45

Sinh tố xoài

$5.45

Sinh tố dưa

$5.45

Sinh tố dâu