Skip to content

BEVERAGES || Nuoc uong

$4.95

$4.25

Cà phê sữa nướng hoặc đã

$4.95

Đá chanh

$4.95

Dừa tươi

$1.95

$0.50

($0.50 per person)

$1.00

Bottled Water.

SMOOTHIES || Sinh to

$4.95

Sinh tố mãng cầu

$4.95

Sinh tố xoài

$4.95

Sinh tố dưa

$4.95

Sinh tố dâu