Skip to content

CHOP SUEY

$15.70

Chop suey đặc biệt Extra rice (sm) $2.00 (lg) $2.75

$15.00

Chop suey tàu hũ Extra rice (sm) $2.00 (lg) $2.75

$15.00

Chop suey bò, xá xíu, gà Extra rice (sm) $2.00 (lg) $2.75

$15.70

Chop suey tôm Extra rice (sm) $2.00 (lg) $2.75

$15.70

Chop suey đồ biển Extra rice (sm) $2.00 (lg) $2.75