Skip to content

CHOP SUEY

$17.30

Chop suey đặc biệt Extra rice (sm) $3.00 (lg) $3.50

$16.50

Chop suey tàu hũ Extra rice (sm) $3.00 (lg) $3.50

$16.50

Chop suey bò, xá xíu, gà Extra rice (sm) $3.00 (lg) $3.50

$17.30

Chop suey tôm Extra rice (sm) $3.00 (lg) $3.50

$17.30

Chop suey đồ biển Extra rice (sm) $3.00 (lg) $3.50