Skip to content

FRIED RICE || Com chien

$16.20

Cơm chiên đặc biệt

$15.40

Cơm chiên thịt xá xíu

$15.40

Cơm chiên tôm

$15.40

Cơm chiên thịt gà

$15.40

Cơm chiên thịt bò

$15.40

Cơm chiên tàu hủ