Skip to content

FRIED RICE || Com chien

$14.70

Cơm chiên đặc biệt

$14.00

Cơm chiên thịt xá xíu

$14.00

Cơm chiên tôm

$14.00

Cơm chiên thịt gà

$14.00

Cơm chiên thịt bò

$14.00

Cơm chiên tàu hủ