Skip to content

SPECIAL || Dặc biệt

$18.35

Choose the large soup from 22-34 (+1 VN coffee or 1 bubble tea) Phờ tô lờn các loại (+1 VN coffee hoặc 1 bubble tea)

$16.65

Choose the large soup from 22-34 (+1 spring roll or 1 salad roll) Phờ tô lờn các loại (+1 cuôn chả giò hoặc 1 gọi cuôn)

$17.20

Grilled pork or chicken on rice (+1 spring roll or 1 salad roll) Cơm gà hoặc sườn nướng (+1 cuôn chả giò hoặc 1 gọi cuôn)

$21.25

Grilled pork or chicken skewer on rice or vermicelli, 2 spring roll, 1 salad roll (+1 VN coffee or 1 bubble tea) Cơm/bún thịt heo/gà nướng + 2 chả giò + 1 gỏi cuốn (+1 VN coffee hoặc 1 bubble tea)