SMOOTHIES || Sinh to

124 –  Strawberry

Sinh tố dâu

123 – Coconut

Sinh tố dưa

122- Mango

Sinh tố xoài

121 – Soursop

Sinh tố mãng cầu