Skip to content

VIETNAMESE SUB || Bánh mì

21 – Vegetarian Tofu Sub

Bánh mì rau cải...

20 – Grilled Meat Patties Sub

Bánh mì nem nướng...

19 – Shredded Chicken Sub

Bánh mì gà xé...

18 – Grilled Chicken Sub

Bánh mì gà nướng...

17 – Grilled Pork Sub

Bánh mì thịt nướng...

16 – Pork, VN Ham Sub

Bánh mì thịt nguội...