VIETNAMESE SUB || Bánh mì

21 – Vegetarian Tofu Sub

Bánh mì rau cải

20 – Grilled Meat Patties Sub

Bánh mì nem nướng

19 – Shredded Chicken Sub

Bánh mì gà xé

18 – Grilled Chicken Sub

Bánh mì gà nướng

17 – Grilled Pork Sub

Bánh mì thịt nướng

16 – Pork, VN Ham Sub

Bánh mì thịt nguội