VIETNAMESE SUB || Bánh mì

16 – Pork, VN Ham Sub

$7.5

Bánh mì thịt nguội

17 – Grilled Pork Sub

$7.5

Bánh mì thịt nướng

18 – Grilled Chicken Sub

$7.5

Bánh mì gà nướng

19 – Shredded Chicken Sub

$7.5

Bánh mì gà xé

20 – Grilled Meat Patties Sub

$7.5

Bánh mì nem nướng

21 – Vegetarian Tofu Sub

$7.5

Bánh mì rau cải