Skip to content

SPECIAL || Dặc biệt

$18.35

Choose the large soup from 22-34 (+1 VN coffee or 1 bubble tea) Phờ tô lờn các loại (+1 VN coffee hoặc 1 bubble tea)

$16.65

Choose the large soup from 22-34 (+1 spring roll or 1 salad roll) Phờ tô lờn các loại (+1 cuôn chả giò hoặc 1 gọi cuôn)

$17.20

Grilled pork or chicken on rice (+1 spring roll or 1 salad roll) Cơm gà hoặc sườn nướng (+1 cuôn chả giò hoặc 1 gọi cuôn)

$21.25

Grilled pork or chicken skewer on rice or vermicelli, 2 spring roll, 1 salad roll (+1 VN coffee or 1 bubble tea) Cơm/bún thịt heo/gà nướng + 2 chả giò + 1 gỏi cuốn (+1 VN coffee hoặc 1 bubble tea)

APPETIZERS || Khai vi

$6.60

Chả giò và chả giò chay

$8.20

Gỏi cuốn tôm, thịt

$8.80

Quành thành chiến

$9.90

Mực chiên 12 miếng

$9.35

Tôm chiên 6 con

$9.15

Thịt nướng hoặc gà nướng gỏi cuốn

$9.65

Bộ cuốn

$9.15

Gỏi cuốn nem nướng

$9.15

Chả giò trong gỏi cuốn

$6.90

Tàu hủ chiên

$7.80

Gỏi cuốn rau cải

VIETNAMESE SUB || Bánh mì

$8.25

Bánh mì thịt nguội

$8.25

Bánh mì thịt nướng

$8.25

Bánh mì gà nướng

$8.25

Bánh mì gà xé

$8.25

Bánh mì nem nướng

$8.25

Bánh mì rau cải

BEEF NOODLE SOUP || Pho

$12.40

Phở đặc biệt Extra Meat - $4.00 Small - $12.40 Large - $14.05

$12.40

Phở tai hoặc tai chín Extra Meat - $4.00 Small - $12.40 Large - $14.05

$12.40

Phở tai hoặc chín và bò viên Extra Meat - $4.00 Small - $12.40 Large - $14.05

$12.40

Phở tái hoặc chín, gần, sách Extra Meat - $4.00 Small - $12.40 Large - $14.05

$12.40

Phở tái hoặc chín, năm, bò viên Extra Meat - $4.00 Small - $12.40 Large - $14.05

$12.40

Năm, bò viên, gần, sách Extra Meat - $4.00 Small - $12.40 Large - $14.05

$12.40

Phở nạm bò viên Extra Meat - $4.00 Small - $12.40 Large - $14.05

$12.40

Phở tái hoặc chín và năm Extra Meat - $4.00 Small - $12.40 Large - $14.05

$12.40

Phở nạm Extra Meat - $4.00 Small - $12.40 Large - $14.05

$12.40

Phở bò viên Extra Meat - $4.00 Small - $12.40 Large - $14.05

$12.40

Phở gà viên Extra Meat - $4.00 Small - $12.40 Large - $14.05

$12.40

Phở thịt gà Extra Meat - $4.00 Small - $12.40 Large - $14.05

$12.40

Phờ râu cái tàu hũ Small - $12.40 Large - $14.05

VIETNAMESE SPECIAL DISH

$14.55

Bún bò huế

$14.55

Bún riêu

$14.55

Bánh Tằm

RICE NOODLE or EGG NOODLE || Hu tieu hoac mi

$14.55

Hủ tiếu hoặc mì (cay) Rice Noodle or Egg noodle add $2.00

$14.55

Bánh canh Rice Noodle or Egg noodle add $2.00

SOUP WITH VEGGIES

$10.95

Bò viên rau cải Add Noodle Small $3.00, Large $3.50 Small - $10.95 Large - $12.05

$10.95

Gà viên rau cải Add Noodle Small $3.00, Large $3.50 Small - $10.95 Large - $12.05

$10.95

Quành thành rau cải Add Noodle Small $3.00, Large $3.50 Small - $10.95 Large - $12.05

$13.15

Quành thành đồ biến, thịt, rau cải Add Noodle Small $3.00, Large $3.50 Small - $13.15 Large - $14.55

VN Style Spicy & Sour Soup

$13.15

with Vermicelli or Rice & Mixed Veggie || Canh chua tom Small - $13.15 Large - $14.55

$13.15

with Vermicelli or Rice & Mixed Veggie || Canh chua ga Small - $13.15 Large - $14.55

$13.15

with Vermicelli or Rice & Mixed Veggie || Canh chua chay Small - $13.15 Large - $14.55

$13.15

with Vermicelli or Rice & Mixed Veggie || Canh chua đồ biển Small - $13.15 Large - $14.55

VERMICELLI || Bun

$15.30

Bún chả giò thịt hoặc chạy || Served with fish sauce, peanuts sauce, plum sauce. Extra sauce $1.50.

$15.30

Bún thịt nướng, chả giò || Served with fish sauce, peanuts sauce, plum sauce. Extra sauce $1.50.

$15.30

Bún gà nướng, chả giò || Served with fish sauce, peanuts sauce, plum sauce. Extra sauce $1.50.

$15.30

Bún tôm nướng, bi || Served with fish sauce, peanuts sauce, plum sauce. Extra sauce $1.50.

$15.30

Bún thịt nướng, tôm nướng || Served with fish sauce, peanuts sauce, plum sauce. Extra sauce $1.50.

$15.30

Bún nem nướng, chả giò­ || Served with fish sauce, peanuts sauce, plum sauce. Extra sauce $1.50.

$15.30

Bún nem nướng, chạo tôm || Served with fish sauce, peanuts sauce, plum sauce. Extra sauce $1.50.

$15.30

Bún gà nướng || Served with fish sauce, peanuts sauce, plum sauce. Extra sauce $1.50.

$15.30

Bún thịt nướng, chạo tôm || Served with fish sauce, peanuts sauce, plum sauce. Extra sauce $1.50.

$15.30

Bún gà nướng, nem nướng || Served with fish sauce, peanuts sauce, plum sauce. Extra sauce $1.50.

$15.30

Bún gà nướng, thịt nướng || Served with fish sauce, peanuts sauce, plum sauce. Extra sauce $1.50.

$15.30

Bún thịt nướng || Served with fish sauce, peanuts sauce, plum sauce. Extra sauce $1.50.

CHOW MEIN or RICE || Mi xao hoac Com

$14.60

Com hoặc mì xào tàu hủ, rau cải || Spicy / Curry / Satay (crispy or soft or steamed rice) Crispy noodle add $2.00 Extra sauce $1.00

$16.80

Cơm hoặc mì xào thịt bò, rau cải || Spicy / Curry / Satay (crispy or soft or steamed rice) Crispy noodle add $2.00 Extra sauce $1.00

$16.20

Cơm hoặc mì xào thịt gà, rau cải || Spicy / Curry / Satay (crispy or soft or steamed rice) Crispy noodle add $2.00 Extra sauce $1.00

$17.05

Cơm hoặc mì xào thịt bò tàu xì, rau cải || Spicy / Curry / Satay (crispy or soft or steamed rice) Crispy noodle add $2.00 Extra sauce $1.00

$16.80

Cơm hoặc mì xào thịt gà tàu xì, rau cải || Spicy / Curry / Satay (crispy or soft or steamed rice) Crispy noodle add $2.00 Extra sauce $1.00

$17.05

Cơm hoặc mì xào tôm, rau cải || Spicy / Curry / Satay (crispy or soft or steamed rice) Crispy noodle add $2.00 Extra sauce $1.00

$17.30

Cơm hoặc mì xào đồ biển, rau cải || Spicy / Curry / Satay (crispy or soft or steamed rice) Crispy noodle add $2.00 Extra sauce $1.00

$17.60

Cơm hoặc mì xào đặc biệt || Spicy / Curry / Satay (crispy or soft or steamed rice) Crispy noodle add $2.00 Extra sauce $1.00

RICE || Com

$15.30

Cơm sườn nướng || Served with veggies & fish sauce

$15.30

Cơm gà nướng || Served with veggies & fish sauce

$15.30

Cơm sườn nướng, cha || Served with veggies & fish sauce

$15.30

Cơm gà nướng, cha || Served with veggies & fish sauce

$15.30

Cơm gà nướng, sườn nướng || Served with veggies & fish sauce

$15.30

Cơm gà nướng, nem nướng || Served with veggies & fish sauce

$15.30

Cơm sườn nướng, nem nướng || Served with veggies & fish sauce

$15.30

Cơm sườn nướng, tôm nướng || Served with veggies & fish sauce

$15.30

Cơm gà nướng, tôm nướng || Served with veggies & fish sauce

FRIED RICE || Com chien

$16.20

Cơm chiên đặc biệt

$15.40

Cơm chiên thịt xá xíu

$15.40

Cơm chiên tôm

$15.40

Cơm chiên thịt gà

$15.40

Cơm chiên thịt bò

$15.40

Cơm chiên tàu hủ

CURRY RICE || Cari

$15.70

Càri gà cơm hoặc bún || Spicy or Medium

$16.20

Cari bò cơm hoặc bún || Spicy or Medium

$16.20

Cơm cari hoặc satay gà rau cải || Spicy or Medium

$15.50

Cơm cari hoặc satay bó rau cải || Spicy or Medium

$16.50

Cơm cari hoặc satay tôm rau cải || Spicy or Medium

$16.20

Cơm bò xào cà, củ hành || Spicy or Medium

$16.20

Cơm gà xào măng, cây || Spicy or Medium

$16.20

Cơm bò xào măng, cây || Spicy or Medium

CHOP SUEY

$17.30

Chop suey đặc biệt Extra rice (sm) $3.00 (lg) $3.50

$16.50

Chop suey tàu hũ Extra rice (sm) $3.00 (lg) $3.50

$16.50

Chop suey bò, xá xíu, gà Extra rice (sm) $3.00 (lg) $3.50

$17.30

Chop suey tôm Extra rice (sm) $3.00 (lg) $3.50

$17.30

Chop suey đồ biển Extra rice (sm) $3.00 (lg) $3.50

PORK BALLS || Heo

$18.35

Thịt heo lạng bột chua ngọt Substitute chicken balls for pork balls add $2.00

$18.35

Tôi khó lắng bớt héo Substitute chicken balls for pork balls add $2.00

$18.35

Mật ong lắng bớt héo Substitute chicken balls for pork balls add $2.00

BEEF || Bo xao

$18.05

Bò xào bông cải xanh

$18.05

Bò xào rau cải

$18.05

Bò xào satay rau cải

$18.05

Bò cari xào rau cải

$18.05

Tom tàu xì xào rau cải

$18.05

Tom cari xào rau cải

COMBINATION PLATE ON RICE OR VERMICELLI

$19.50

Rice or Vermicelli 1 salad roll, 2 spring rolls - Served with Veggies, Peanuts & Fish Sauce

$19.50

Rice or Vermicelli 1 salad roll, 2 spring rolls - Served with Veggies, Peanuts & Fish Sauce

$1,950.00

Rice or Vermicelli 1 shrimp paste on sugar cane stick, 2 spring rolls - Served with Veggies, Peanuts & Fish Sauce

$19.50

Rice or Vermicelli Served with Veggies, Peanuts & Fish Sauce

COMBINATION PLATES CHICKEN CHOW MEIN OR FRIED RICE

$19.50

Chicken Chow Mein or Fried Rice Substitute Chicken Balls for Pork balls for $1.50

$19.50

Chicken Chow Mein or Fried Rice Substitute Chicken Balls for Pork balls for $1.50

$19.50

Chicken Chow Mein or Fried Rice Substitute Chicken Balls for Pork balls for $1.50

$19.50

Substitute Chicken Balls for Pork balls for $1.50

SPECIAL DINNER

$33.80

Spring Rolls(2 rolls) + Sweet & Sour Pork Balls + Beef Chop Suey + Chicken Chow Mein or Chicken Fried Rice (Substitute chicken balls for pork balls for $1.50 per person)

$46.15

Spring Rolls(3 rolls) + Sweet & Sour Pork Balls + Beef Chop Suey + Deep Fried Prawns (3) + Chicken Chow Mein or Chicken Fried Rice (Substitute chicken balls for pork balls for $1.50 per person)

$65.40

Spring Rolls(4 rolls) + Sweet & Sour Pork Balls + Beef Chop Suey + Deep Fried Prawns (4) + Almond Chicken + Chicken Chow Mein or Chicken Fried Rice (Substitute chicken balls for pork balls for $1.50 per person)

$80.25

Spring Rolls(5 rolls) + Sweet & Sour Pork Balls + Beef Chop Suey + Deep Fried Prawns (5) + Almond Chicken + Chicken Chow Mein or Chicken Fried Rice (Substitute chicken balls for pork balls for $1.50 per person)

BEVERAGES || Nuoc uong

$5.45

$4.70

Cà phê sữa nướng hoặc đã

$5.45

Đá chanh

$5.45

Dừa tươi

$2.15

$0.50

($0.50 per person)

$1.10

Bottled Water.

SMOOTHIES || Sinh to

$5.45

Sinh tố mãng cầu

$5.45

Sinh tố xoài

$5.45

Sinh tố dưa

$5.45

Sinh tố dâu