Skip to content

COMBINATION PLATES CHICKEN CHOW MEIN OR FRIED RICE

$16.95

Chicken Chow Mein or Fried Rice Substitute Chicken Balls for Pork balls for $1.00

$16.95

Chicken Chow Mein or Fried Rice Substitute Chicken Balls for Pork balls for $1.00

$16.95

Chicken Chow Mein or Fried Rice Substitute Chicken Balls for Pork balls for $1.00

$16.95

Substitute Chicken Balls for Pork balls for $1.00

RICE || Com

$13.90

Cơm sườn nướng || Served with veggies & fish sauce

$13.90

Cơm gà nướng || Served with veggies & fish sauce

$13.90

Cơm sườn nướng, cha || Served with veggies & fish sauce

$13.90

Cơm gà nướng, cha || Served with veggies & fish sauce

$13.90

Cơm gà nướng, sườn nướng || Served with veggies & fish sauce

$13.90

Cơm gà nướng, nem nướng || Served with veggies & fish sauce

$13.90

Cơm sườn nướng, nem nướng || Served with veggies & fish sauce

$13.90

Cơm sườn nướng, tôm nướng || Served with veggies & fish sauce

$13.90

Cơm gà nướng, tôm nướng || Served with veggies & fish sauce

SPECIAL || Dặc biệt

$15.95

Choose the large soup from 22-34 (+1 VN coffee or 1 bubble tea) Phờ tô lờn các loại (+1 VN coffee hoặc 1 bubble tea)

$14.45

Choose the large soup from 22-34 (+1 spring roll or 1 salad roll) Phờ tô lờn các loại (+1 cuôn chả giò hoặc 1 gọi cuôn)

$14.95

Grilled pork or chicken on rice (+1 spring roll or 1 salad roll) Cơm gà hoặc sườn nướng (+1 cuôn chả giò hoặc 1 gọi cuôn)

$18.45

Grilled pork or chicken skewer on rice or vermicelli, 2 spring roll, 1 salad roll (+1 VN coffee or 1 bubble tea) Cơm/bún thịt heo/gà nướng + 2 chả giò + 1 gỏi cuốn (+1 VN coffee hoặc 1 bubble tea)

FRIED RICE || Com chien

$14.70

Cơm chiên đặc biệt

$14.00

Cơm chiên thịt xá xíu

$14.00

Cơm chiên tôm

$14.00

Cơm chiên thịt gà

$14.00

Cơm chiên thịt bò

$14.00

Cơm chiên tàu hủ

APPETIZERS || Khai vi

$6.00

Chả giò và chả giò chay

$7.45

Gỏi cuốn tôm, thịt

$8.00

Quành thành chiến

$9.00

Mực chiên 12 miếng

$8.50

Tôm chiên 6 con

$8.30

Thịt nướng hoặc gà nướng gỏi cuốn

$8.75

Bộ cuốn

$8.30

Gỏi cuốn nem nướng

$8.30

Chả giò trong gỏi cuốn

$6.25

Tàu hủ chiên

$7.25

Gỏi cuốn rau cải

CURRY RICE || Cari

$14.25

Càri gà cơm hoặc bún || Spicy or Medium

$14.70

Cari bò cơm hoặc bún || Spicy or Medium

$14.70

Cơm cari hoặc satay gà rau cải || Spicy or Medium

$15.00

Cơm cari hoặc satay bó rau cải || Spicy or Medium

$15.00

Cơm cari hoặc satay tôm rau cải || Spicy or Medium

$14.70

Cơm bò xào cà, củ hành || Spicy or Medium

$14.70

Cơm gà xào măng, cây || Spicy or Medium

$14.70

Cơm bò xào măng, cây || Spicy or Medium

VIETNAMESE SUB || Bánh mì

$7.50

Bánh mì thịt nguội

$7.50

Bánh mì thịt nướng

$7.50

Bánh mì gà nướng

$7.50

Bánh mì gà xé

$7.50

Bánh mì nem nướng

$7.50

Bánh mì rau cải

CHOP SUEY

$15.70

Chop suey đặc biệt Extra rice (sm) $2.00 (lg) $2.75

$15.00

Chop suey tàu hũ Extra rice (sm) $2.00 (lg) $2.75

$15.00

Chop suey bò, xá xíu, gà Extra rice (sm) $2.00 (lg) $2.75

$15.70

Chop suey tôm Extra rice (sm) $2.00 (lg) $2.75

$15.70

Chop suey đồ biển Extra rice (sm) $2.00 (lg) $2.75

BEEF NOODLE SOUP || Pho

$11.25

Phở đặc biệt Extra Meat - $3.50 Small - $11.25 Large - $12.75

$11.25

Phở tai hoặc tai chín Extra Meat - $3.50 Small - $11.25 Large - $12.75

$11.25

Phở tai hoặc chín và bò viên Extra Meat - $3.50 Small - $11.25 Large - $12.75

$11.25

Phở tái hoặc chín, gần, sách Extra Meat - $3.50 Small - $11.25 Large - $12.75

$11.25

Phở tái hoặc chín, năm, bò viên Extra Meat - $3.50 Small - $11.25 Large - $12.75

$11.25

Năm, bò viên, gần, sách Extra Meat - $3.50 Small - $11.25 Large - $12.75

$11.25

Phở nạm bò viên Extra Meat - $3.50 Small - $11.25 Large - $12.75

$11.25

Phở tái hoặc chín và năm Extra Meat - $3.50 Small - $11.25 Large - $12.75

$11.25

Phở nạm Extra Meat - $3.50 Small - $11.25 Large - $12.75

$11.25

Phở bò viên Extra Meat - $3.50 Small - $11.25 Large - $12.75

$11.25

Phở gà viên Extra Meat - $3.50 Small - $11.25 Large - $12.75

$11.25

Phở thịt gà Extra Meat - $3.50 Small - $11.25 Large - $12.75

$11.25

Phờ râu cái tàu hũ Small - $11.25 Large - $12.75

PORK BALLS || Heo

$15.95

Thịt heo lạng bột chua ngọt Substitute chicken balls for pork balls add $2.00

$15.95

Tôi khó lắng bớt héo Substitute chicken balls for pork balls add $2.00

$15.95

Mật ong lắng bớt héo Substitute chicken balls for pork balls add $2.00

VIETNAMESE SPECIAL DISH

$13.20

Bún bò huế

$13.20

Bún riêu

$13.20

Bánh Tằm

BEEF || Bo xao

$15.95

Bò xào rau cải

$15.95

Bò xào satay rau cải

$15.70

Bò cari xào rau cải

$15.70

Tom tàu xì xào rau cải

$15.70

Tom cari xào rau cải

$15.95

Bò xào bông cải xanh

RICE NOODLE or EGG NOODLE || Hu tieu hoac mi

$13.20

Hủ tiếu hoặc mì (cay) Rice Noodle or Egg noodle add $2.00

$13.20

Bánh canh Rice Noodle or Egg noodle add $2.00

SPECIAL DINNER

$30.70

Spring Rolls(2 rolls) + Sweet & Sour Pork Balls + Beef Chop Suey + Chicken Chow Mein or Chicken Fried Rice (Substitute chicken balls for pork balls for $1.00 per person)

$41.95

Spring Rolls(3 rolls) + Sweet & Sour Pork Balls + Beef Chop Suey + Deep Fried Prawns (3) + Chicken Chow Mein or Chicken Fried Rice (Substitute chicken balls for pork balls for $1.00 per person)

$59.45

Spring Rolls(4 rolls) + Sweet & Sour Pork Balls + Beef Chop Suey + Deep Fried Prawns (4) + Almond Chicken + Chicken Chow Mein or Chicken Fried Rice (Substitute chicken balls for pork balls for $1.00 per person)

$72.95

Spring Rolls(5 rolls) + Sweet & Sour Pork Balls + Beef Chop Suey + Deep Fried Prawns (5) + Almond Chicken + Chicken Chow Mein or Chicken Fried Rice (Substitute chicken balls for pork balls for $1.00 per person)

SOUP WITH VEGGIES

$9.95

Bò viên rau cải Add Noodle Small $2.50, Large $3.00 Small - $9.95 Large - $10.95

$9.95

Gà viên rau cải Add Noodle Small $2.50, Large $3.00 Small - $9.95 Large - $10.95

$9.95

Quành thành rau cải Add Noodle Small $2.50, Large $3.00 Small - $9.95 Large - $10.95

$11.95

Quành thành đồ biến, thịt, rau cải Add Noodle Small $2.50, Large $3.00 Small - $11.95 Large - $13.20

BEVERAGES || Nuoc uong

$4.95

$4.25

Cà phê sữa nướng hoặc đã

$4.95

Đá chanh

$4.95

Dừa tươi

$1.95

$0.50

($0.50 per person)

$1.00

Bottled Water.

VN Style Spicy & Sour Soup

$11.95

with Vermicelli or Rice & Mixed Veggie || Canh chua tom Small - $11.95 Large - $13.20

$11.95

with Vermicelli or Rice & Mixed Veggie || Canh chua ga Small - $11.95 Large - $13.20

$11.95

with Vermicelli or Rice & Mixed Veggie || Canh chua chay Small - $11.95 Large - $13.20

$11.95

with Vermicelli or Rice & Mixed Veggie || Canh chua đồ biển Small - $11.95 Large - $13.20

SMOOTHIES || Sinh to

$4.95

Sinh tố mãng cầu

$4.95

Sinh tố xoài

$4.95

Sinh tố dưa

$4.95

Sinh tố dâu

VERMICELLI || Bun

$13.90

Bún chả giò thịt hoặc chạy || Served with fish sauce, peanuts sauce, plum sauce. Extra sauce $1.00.

$13.90

Bún thịt nướng, chả giò || Served with fish sauce, peanuts sauce, plum sauce. Extra sauce $1.00.

$13.90

Bún gà nướng, chả giò || Served with fish sauce, peanuts sauce, plum sauce. Extra sauce $1.00.

$13.90

Bún tôm nướng, bi || Served with fish sauce, peanuts sauce, plum sauce. Extra sauce $1.00.

$13.90

Bún thịt nướng, tôm nướng || Served with fish sauce, peanuts sauce, plum sauce. Extra sauce $1.00.

$13.90

Bún nem nướng, chả giò­ || Served with fish sauce, peanuts sauce, plum sauce. Extra sauce $1.00.

$13.90

Bún nem nướng, chạo tôm || Served with fish sauce, peanuts sauce, plum sauce. Extra sauce $1.00.

$13.90

Bún gà nướng || Served with fish sauce, peanuts sauce, plum sauce. Extra sauce $1.00.

$13.90

Bún thịt nướng, chạo tôm || Served with fish sauce, peanuts sauce, plum sauce. Extra sauce $1.00.

$13.90

Bún gà nướng, nem nướng || Served with fish sauce, peanuts sauce, plum sauce. Extra sauce $1.00.

$13.90

Bún gà nướng, thịt nướng || Served with fish sauce, peanuts sauce, plum sauce. Extra sauce $1.00.

$13.90

Bún thịt nướng || Served with fish sauce, peanuts sauce, plum sauce. Extra sauce $1.00.

COMBINATION PLATE ON RICE OR VERMICELLI

$16.95

Rice or Vermicelli 1 salad roll, 2 spring rolls - Served with Veggies, Peanuts & Fish Sauce

$16.95

Rice or Vermicelli 1 salad roll, 2 spring rolls - Served with Veggies, Peanuts & Fish Sauce

$16.95

Rice or Vermicelli 1 shrimp paste on sugar cane stick, 2 spring rolls - Served with Veggies, Peanuts & Fish Sauce

$16.95

Rice or Vermicelli Served with Veggies, Peanuts & Fish Sauce

CHOW MEIN or RICE || Mi xao hoac Com

$13.25

Com hoặc mì xào tàu hủ, rau cải || Spicy / Curry / Satay (crispy or soft or steamed rice) Crispy noodle add $2.00 Extra sauce $1.00

$15.25

Cơm hoặc mì xào thịt bò, rau cải || Spicy / Curry / Satay (crispy or soft or steamed rice) Crispy noodle add $2.00 Extra sauce $1.00

$14.70

Cơm hoặc mì xào thịt gà, rau cải || Spicy / Curry / Satay (crispy or soft or steamed rice) Crispy noodle add $2.00 Extra sauce $1.00

$15.50

Cơm hoặc mì xào thịt bò tàu xì, rau cải || Spicy / Curry / Satay (crispy or soft or steamed rice) Crispy noodle add $2.00 Extra sauce $1.00

$15.25

Cơm hoặc mì xào thịt gà tàu xì, rau cải || Spicy / Curry / Satay (crispy or soft or steamed rice) Crispy noodle add $2.00 Extra sauce $1.00

$15.50

Cơm hoặc mì xào tôm, rau cải || Spicy / Curry / Satay (crispy or soft or steamed rice) Crispy noodle add $2.00 Extra sauce $1.00

$15.70

Cơm hoặc mì xào đồ biển, rau cải || Spicy / Curry / Satay (crispy or soft or steamed rice) Crispy noodle add $2.00 Extra sauce $1.00

$16.00

Cơm hoặc mì xào đặc biệt || Spicy / Curry / Satay (crispy or soft or steamed rice) Crispy noodle add $2.00 Extra sauce $1.00